Închide

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

1 Introducere

Documentul acesta (publicat în format electronic la adresa: www.victoriassecretbeauty.ro ), împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, în calitate de Vânzător și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru.

1.1. Cine suntem noi?

Mai jos găsești și datele noastre de identificare:

Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele de brand Victoria’s Secret – în tot acest document vom face referire la noi sub denumirea de ”Organizația”, ”Vânzătorul”, ”Compania”, ” (Victoria’s Secret)”. Suntem o întreprindere care oferă produse și servicii prin intermediul site-ului web (https://victoriassecretbeauty.ro) (denumit în continuare ”Site”).

Accesarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm produsele sau să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți.

1.2. Cine ești tu?

Tu ești o persoană care ajungi pe Site în căutarea unui Produs pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator al Site-ului. În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

1.3. Definiții. Scop

  1. Pentru că deja sunt foarte multe detalii și informații de care trebuie să ținem cont, am decis să definim anumiți termeni pe care îi vom folosi în mod curent, pentru a facilita parcurgerea documentului. Acești termeni îi regăsești mai jos:
  2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:
Vânzătorul înseamnă (Alshaya Romania S.R.L.), o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în secțiunea 1.1.
Produse înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Site-ului.
Client înseamnă persoana fizică ce accesează Site-ul și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă printr-o persoană fizică în numele acesteia.
Comanda înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Site-ului prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzătorul printr-un mijloc de comunicare la distanță.
Cont înseamnă secțiunea din Site accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (ex.: Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.).
Contract înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor Vânzător. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
Perioada de returnare înseamnă perioada de 14 (paisprezece) zile calendaristice, așa cum este stipulată de legislația în vigoare aplicabilă drepturilor consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță cu profesioniștii (sau orice altă perioadă care poate deveni obligatorie conform legislației relevante din România), înăuntrul căreia Clientul are dreptul să returneze Produsele Vânzătorului. Procedura de returnare și modul în care aceasta este valabilă și se aplică este descrisă în prezentul document.
Site înseamnă interfața web asupra căreia Vânzătorul are drepturi de folosință, având domeniul (https://victoriassecretbeauty.ro) și, dacă este cazul, subdomeniile acestuia și care utilizează logouri ale Vânzătorului, prin intermediul căreia Vânzătorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător. De asemenea, Site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
Specificații înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Site.
Tranzacție înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.
 1. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător şi fiecare Client care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.
 2. Titlurile sunt incluse în acest document pentru ușurința parcurgerii și a structurării documentului şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
 3. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Vânzător, vânzarea în mediul online (ex.: prin intermediul Site-ului) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Vânzător se face către consumatori persoane fizice sau către persoane juridice. În cazul în care anumite Produse sunt limitate doar către o anumită categorie de Clienți, se va specifica acest lucru în cadrul Specificațiilor sau într-un alt loc vizibil lângă Produs.
 4. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Site-ului sunt guvernate de politica de confidențialitate/nota de informare („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Te rugăm să parcurgi în întregime Politica de Confidențialitate.
 5. Utilizarea Site-ului implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.
 6. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Site în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Site-ului, respectiv plasării Comenzii.
 7. Acești termeni şi condiții aplicabili vânzării online sunt disponibili Clientului pentru stocare şi reproducere.

2 Politica Site-ului. Caracteristici principale ale vânzării online de către Vânzător

Pe scurt: trebuie să avem cu toții o atitudine corectă și să nu folosim Site-ul în modalități care contravin legii sau bunelor moravuri. Dacă suspectăm că intenția ta nu este aceea de a căuta informații despre Produse sau de a le achiziționa, ne rezervăm dreptul să nu îți permitem să plasezi o Comandă sau chiar să îți limităm accesul la Site. Comanda pe care o plasezi la noi pe Site se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru.

 1. Accesul la Site în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.
 2. Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are: (a) minim 18 ani sau (b) minim 14 ani, care au primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe Site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții declari că ai peste 18 ani sau că ai autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul.
 3. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Site-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Site-ului într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” întelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).
 4. Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Site-ului și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă acesta are un comportament care ne poate prejudicia interesele sau ale Afiliaților/Partenerilor noștri sau dacă utilizezi în mod abuziv Site-ul.
 5. Prin utilizarea Site-ului şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (ex:. telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.
 6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Site.
 7. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Site, din orice motiv, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
 8. Vom putea publica pe Site informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, fie ale noastre, fie ale Afiliaților/Partenerilor noștri, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.
 9. Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.
 10. Orice promoții prezentate pe Site sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile. Comunicările pe care le derulăm pe rețelele sociale (Facebook, Instagram etc.) nu au valoare comercială și nu ne leagă în niciun fel cu privire la perioada promoției sau a anumitor prețuri existente. Singurele prețuri valabile sunt cele afișate pe Site la momentul plasării Comenzii.
 11. Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Comanda se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Produselor comandate de tine. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.
 12. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.
 13. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod) a Produselor din Comandă sau conform indicațiilor din Specificații.
 14. Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire, precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic).
 15. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Site pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.

3 Comenzile

Pe scurt: îți explicăm modalitatea în care poți plasa o comandă pentru un Produs, cum procesăm comenzile, care sunt drepturile și obligațiile noastre și ale tale, când considerăm o comandă finalizată și cum trebuie să procedezi pentru efectuarea Plății.

 1. Vei putea plasa o Comandă exclusiv pe Site, conform indicațiilor de mai jos.
 2. Vei putea plasa o Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Site-ului, cu sau fără înregistrarea unui cont în prealabil, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături. În cazul în care Produsele vor trebui modificate conform specificațiilor, va trebui să alegi una dintre opțiuni, dacă aceasta este disponibilă sau să ne transmiți anumite informații suplimentare în momentul plasării Comenzii. Dacă omiți să faci acest lucru, ne rezervăm dreptul de a nu mai putea face alte modificări asupra Comenzii, mai ales dacă ar include un efort disproporționat din partea noastră (cum ar fi să schimbi adresa de livrare, datele de facturare sau alte specificații care pot fi adaptate).
 3. Vei putea să îți faci un Cont în secțiunea dedicată din Site, potrivit instrucțiunilor existente pe Site la momentul respectiv (cum ar fi cu o adresă de e-mail și o parolă). Dacă-ți faci un Cont, vei putea gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Site, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.
 4. Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare.
 5. Ne rezervăm dreptul să validăm Comenzile înainte de onorarea lor și te vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar tu declari în mod expres că accepți acest drept al nostru.
 6. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat.
 7. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către tine a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Site și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Vânzătorului.
 8. Prin finalizarea Comenzii, ne confirmi că toate datele pe care le-ai furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, recunoști în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia ta fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.
 9. Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea Comenzii, ești de acord că putem să te contactăm, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea ta pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns din partea ta, prin una dintre modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Site la solicitările noastre poate duce la invalidarea Comenzii.
 10. Produsele cumpărate prin intermediul Site-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal. Ne rezervăm dreptul de a limita achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Client, numărul fiind determinat în mod independent de către Vânzător și comunicat Clientului anterior plasării comenzii, fie la Specificații, fie în politica generală privind gestionarea Produselor.
 11. Vom putea subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, despre care te vom informa (cum ar fi de exemplu la momentul finalizării Comenzii când îți spunem cu ce curier facem transportul sau când îți comunicăm datele AWB-ului), nefiind necesar acordul tău.
 12. Vom putea anula o Comandă plastă de tine, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în următoarele cazuri:
 • banca ce ți-a emis cardul nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;
 • procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;
 • datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Site-ului sunt incomplete sau incorecte;
 • nu ne confirmi Comanda atunci când te contactăm în acest scop;
 • considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Site-ului şi plasarea Comenzii urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă, Afiliaților sau Partenerilor noștri;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

4 Prețuri. Facturare. Plată

Pe scurt: pentru a beneficia de Produsele noastre, trebuie să plătești suma indicată pentru ele, așa cum este afișată la momentul finalizării Comenzii, prin una din modalitățile disponibile (plată cu cardul/transfer bancar).

 1. Prețurile Produselor afișate pe Site sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse, cu excepția cazului în care este afișat în mod expres acest lucru la momentul finalizării Comenzii. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Site sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.
 2. Vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.
 3. Pentru acele Produse pentru care nu putem indica dinainte prețul și, după caz, toate costurile suplimentare de transport sau livrare (: pentru Produsele realizate conform specificațiilor Clientului, pe baza opțiunilor individuale și a deciziilor acestuia), îți vom putea pune la dispoziție un calculator de preț sau te vom contacta prin e-mail/prin intermediului Contului creat în acest sens.
 4. Îți vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise.
 5. Îți vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate, fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de tine în Contul tău sau la adresa de e-mail specificată de tine la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată.
 6. Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.
 7. În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

5 Livrarea Produselor

Pe scurt: vom livra Produsele doar după ce le plătești integral prin una dintre modalitățile afișate pe site.

 1. În funcție de specificitatea produselor/serviciilor, livrarea Produselor se va putea face fie în format electronic (atunci când vorbim de produse/servicii digitale), fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client la momentul plasării Comenzii.
 2. În cazul produselor fizice, Livrarea Produselor se va face oriunde în România, în termenul comunicat înainte de finalizarea unei Comenzi. Te rugăm să reții că acest termen de livrare este unul orientativ, bazat pe comenzile anterioare din zonele respective și că poate suferi modificări, despre care vom depune toate eforturile să te notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile nouă sau din culpa unui transportator (ex.: curier, poștă etc.).
 3. Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care îți vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Dacă este cazul, te vom informa cu privire la modalitățile de livrare disponibile și vei putea alege una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.
 4. În cazul în care cu ocazia livrării Produselor nu te putem găsi la adresa indicată în Comanda acceptată, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, tu urmând să suporți costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate. Totodată, ne rezervăm dreptul de a refuza să-ți mai livrăm alte Produse printr-o nouă comandă în cazul în care Comanda anterioară nu a fost achitată în sistem ramburs și a fost returnată către noi.
 5. Vom depune toate eforturile pentru a asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare.
 6. Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Vânzătorului care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

6 Transferul riscului și proprietății asupra Produselor

Pe scurt: după ce cumperi un Produs de la noi, toate riscurile se transferă la tine.

 1. Dacă livrăm noi personal Produsele către tine, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat către tine în momentul în care tu sau un terț desemnat de tine, altul decât transportatorul, intrați în posesia fizică a Produselor.
 2. Dacă apelăm la terțe persoane pentru a efectua Livrarea (precum servicii de curierat, servicii poștale sau terți), riscul va fi transferat către tine în momentul livrării Produselor către acel transportator, fără a aduce atingere drepturilor pe care tu le ai față de el (spre exemplu, când transportatorul îți deteriorează Produsele).
 3. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce ai efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se va considera efectuată prin semnarea de către tine a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Vânzător.

7 Dreptul de retragere al Clientului

Pe scurt: în anumite cazuri, atunci când cumperi un Produs online de la noi, ai dreptul să îl dai înapoi în 14 zile, fără să ne zici de ce vrei să faci asta.

   1. Ai dreptul de a denunța unilateral Contractul, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice (”perioada de retragere”), fără a fi nevoit să justifici decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri în afara celor stabilite de lege.
   2. Perioada de retragere expiră în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la:
    • data încheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;
    • ziua în care Clientul sau un terț, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a Produselor sau:
     • în cazul în care Clientul face o singură Comandă pentru Produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs;
     • în cazul livrării unui Produs care constă în mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;
     • în cazul Contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a primului Produs.
    • să transmiți la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Site sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului o declaraţie neechivocă în care îți exprimi decizia de a te retrage din Contract;
    • să transmiți la de e-mail magazin@victoriassecretbeauty.ro un formular pe care îl poți găsi aici Formular de retur, cu următorul conţinut împreună cu produsele returnate la adresa:”Către: Alshaya Romania SRLVictoria’s SecretȘos. București-Ploiești 42D,București 077190Tel: + 40 728 508 850Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din Contractul referitor la vânzarea următoarelor Produse: (__), comandate la data /primite la data de (__).Numele consumatorului: (__) Adresa consumatorului: (__)Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este transmis Vânzătorului pe suport de hârtie): (__)Data: (__)”
   3. Pentru exercitarea dreptului de retragere, trebuie să ne informezi cu privire la decizia ta de retragere din Contract. În acest scop, poți alege una dintre următoarele variante:
    • de a executa Contractul;
    • de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă.
   4. Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de aceasta să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat Vânzătorului decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise de Client Vânzătorului înainte de expirarea perioadei de 14 (paisprezece) zile calendaristice.
   5. Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea Produselor, cu excepţia cazului în care Vânzătorului acceptă să suporte acele costuri și informează despre asta Clientul.
   6. Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care este informat în legătură cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.
   7. Rambursarea sumelor se efectuează folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru Tranzacţia iniţială, Clientul neputând opta pentru o altă modalitate de rambursare, cu excepția cazului în care Vânzătorul îi pune la dispoziție în mod expres această posibilitate.
   8. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.
   9. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
   10. Produsele returnate vor putea face returul în cazul în care sunt complete (: retur complet al Comenzii). În cazul produselor de tip 2+1 (sau orice altă promoție similară), returul Produselor va include toate produsele, inclusiv cele aflate la Preț promoțional (nu există posibilitatea ca Clientul să păstreze produsul gratis în acest caz, toate Produsele vor trebuie returnate).
   11. Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță nu se asigură dreptul de retragere în cazul:
   • furnizării de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
   • furnizării de Produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid;
   • furnizării de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (produse cosmetice, creme, produse de make-up, truse de make-up, instrumente de make-up, lenjerie intimă, lenjerie de corp, sutiene, chiloți, costume de baie, costume intime etc.);
   • Produselor/Serviciilor pentru care nu este posibilă returnarea produselor conform legislației în vigoare (ex.: bilete la evenimente, produse alimentare, produse cosmetice etc.) ;
   • Livrării și achiziționării Produselor de către persoane juridice, cu excepția cazului în care Vânzătorul decide să acorde.

Având în vedere specificitatea Produselor care pot fi comandate prin intermediul Site-ului, acestea vor putea fi returnate doar în cazul în care sunt sigilate și nefolosite. Orice rupere a sigiliului, sub orice fel de formă sau orice desfacere a ambalajului, chiar dacă nu este urmată de folosire, va duce la imposibilitatea returnării Produselor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

8 Garanții

Pe scurt: Produsele noastră beneficiază de garanțiile oferite de legislația în vigoare și care ni se aplică.

 1. Toate Produsele comercializate de către noi beneficiază de garanția legală de conformitate, conform legislației în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă pentru o perioadă mai mare decât cea menționată în Specificații/fișele de producător/alte documente furnizate de Vânzător. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la Vânzător.
 2. În conformitate cu legislația în vigoare, dacă este aplicabil, Produsele beneficiază de o garanție de conformitate potrivit Legii nr. 449/2003.
 3. Garanția presupune următoarele stadii: (a) înlocuirea Produselor și (b) rambursarea valorii pentru produsele neconforme.
 4. Garanția furnizată de noi presupune în primul stadiu înlocuirea Produselor neconforme pentru care ne notifici în scris în termenul legal. În cazul în care nu dorești înlocuirea Produselor neconforme, vom procedura la rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care ne notifici în scris în termenul legal. Prețul rambursat va fi egal cu contravaloarea sumei plătite de tine la momentul finalizării Comenzii. Produsele neconforme redevin proprietatea noastră și va trebui să ni le trimiți la adresa indicată în corespondența pe care o vom purta. Nu ești îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru Produsele neconforme. Prin plasarea și confirmarea Comenzii declari în mod expres că accepți să primești contravaloarea produselor și transportului în cazul lipsei de conformitate.
 5. În cazul în care garanția nu este aplicabilă (: în cazul serviciilor sau al Produselor specifice), vom indica în dreptul Produselor garanțiile existente sau în politica noastră generală privind gestionarea comenzilor. Aici vei putea găsi formularul Formular de plângere dacă dorești să efectuezi o plângere.

9 Proprietate Intelectuală

Pe scurt: tot ceea ce vezi pe Site ne aparține din punctul de vedere al proprietății intelectuale sau avem drept de folosire asupra lor, iar tu te obligi să nu ne încalci aceste drepturi și să nu folosești nimic de pe Site fără acordul nostru.

 1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
 2. Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 9(1) de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire, fie în orice alt mod.
 3. Toate informațiile disponibile pe Site (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logouri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.
 4. Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

10 Publicitate & comunicări comerciale

Pe scurt: atunci când facem activități de marketing direct, îți solicităm în prealabil consimțământul. Însă vor fi situații în care îți vom trimite comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim, așa cum ți      l-am explicat în Politica de confidențialitate.

 1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică [/SMS/apeluri telefonice], permiţând Vânzătorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii.
 2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
  • transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Site sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
  • renunțarea la primirea Newsletterelor sau a comunicărilor comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter (unsubscribe);
  • în cazul mesajelor de tip SMS, vei putea renunța la trimitere printr-un mesaj cu textul ”STOP”;
  • bifarea opțiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Site.
 3. Prezenta procedură va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Vânzător Clienților.
 4. Newsletterele și comunicările comerciale ale Vânzătorului sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Vânzător.
 5. Renunțarea Clientului la primirea Newsletterelor sau ale altor comunicări comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Vânzător și va produce efecte doar pentru viitor.
 6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite Newslettere și alte comunicări comerciale, precum și de a elimina din baza de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul pentru primirea de Newseletter și alte comunicări comerciale, fără niciun angajament ulterior din partea Vânzătorului sau a vreunei notificări din partea noastră, neputând fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni.

11 Răspundere

Pe scurt: ești răspunzător pentru Comenzile plasate, datele furnizate și modul în care utilizezi Site-ul nostru.

 1. Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clientului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Vânzătorul va răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.
 2. Clientul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.
 3. Vânzătorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Site-ului (: imposibilitatea accesării oricărui link de pe Site).

12 Sesizări și reclamații

 1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul achiziționat, Clientul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Site. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, Clientul poate urma procedura descrisă de mai jos.
 2. Clientul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Site sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Vânzător în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

13 Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Site-ului, Clientul întelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Nota de informare/Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Politica de confidențialitate

14 Forța majoră

 1. Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15 Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

 1. Prezentul Contract este supus legii române.
 2. Vânzătorul și Clientul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.
 3. Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile aici. La adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr există o platformă online pentru soluționarea litigiilor dintre consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR este un site web interactiv și multilingv cu un ghișeu unic pentru consumatori și antreprenori care caută soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare online sau un contract pentru furnizarea de servicii.
 4. Vânzătorul informează că nu este de acord să participe la procedura de soluționare extrajudiciară a litigiilor cu consumatorii.
X

Datele dvs. personale vor fi utilizate pentru a vă procesa comanda, pentru a vă gestiona vizita pe site-ul nostru, dar și în alte scopuri, așa cum este menționat în politică de confidențialitate.